Coachar människor och organisationer ända in i mål
Ulrika Schreber har lång erfarenhet av coaching och kompetensutveckling inom olika områden. Efter 14 år som anställd konsult med utveckling av både individer och organisationer bestämde hon sig för tre år sedan att starta Schreber Consulting, där hon erbjuder såväl företag som enskilda individer samtal och utbildning i samband med karriärbyten, teamutveckling och andra förändringssituationer.
- Jag vill bidra till att människor når sin fulla potential, säger Ulrika.
Schreber Consulting hjälper människor att utvecklas och hitta sina styrkor. Det kan till exempel handla om personlig coaching när man känner sig redo att ta nästa steg i karriären men inte riktigt vet hur man ska ta sig dit.
- Jag har genom åren haft förmånen att coacha omkring 500 personer till nya arbeten, berättar hon. Många gånger besitter människor större kompetens än de tror och jag hjälper till att identifiera styrkor och hitta vägar framåt.
Ulrika arbetar med integrativ coaching, vilket innebär att kropp, tanke och känsla är lika viktiga delar i utvecklingsarbetet. Genom tekniker och metoder för att synliggöra målen man vill uppnå och vilka metoder som lämpar sig för att ta sig dit hjälper hon sina klienter att komma framåt.
- Enkelt uttryckt handlar det om att se var man är idag och vart man vill härnäst, förklarar hon. Tillsammans kan jag och min klient identifiera styrkor och kompetenser samt vägar att maximera potentialen hos honom eller henne.

Teamutveckling handlar om samma principer, men med grupper av människor som arbetar mot ett mål. Genom att identifiera vilka begrepp som är viktiga för exempelvis en arbetsgrupp, samt hur man aktivt kan arbeta med dessa begrepp för att aktivt nå framgång, kan man nå goda resultat.
- Oavsett om jag arbetar med individuell medarbetarcoaching eller på organisationsnivå är det viktigt att visa på samspelet mellan arbetsglädje och resultat för en verksamhet, menar Ulrika. Känner man som anställd att ens potential utnyttjas och att ledningen har en bra dialog med medarbetarna blir det också lättare att nå målen på företagsnivå.

Som före detta elitidrottare arbetar Ulrika också som idrottspsykologisk rådgivare. Genom Schreber Consulting hjälper hon idrottare på landslagsnivå att prestera på topp och utnyttja sina resurser inom sina respektive grenar för att uppnå resultat på högsta nivå.
- Liksom inför ett karriärskifte handlar det mycket om att avlägsna mentala hinder och hitta rätt vägar mot målet, även om det inom elitidrott sker på en annan nivå, menar Ulrika.
En annan del av den mentala coachingen vänder sig till unga tjejer.
- Jag tycker det är givande att hjälpa yngre tjejer att reflektera över vad som är viktigt för dem så att de lättare kan fatta självständiga beslut. Det är mycket press på unga tjejer idag, säger Ulrika.
Oavsett om det gäller en utmaning i karriären, idrotten eller kompetensutveckling gör man klokt i att kontakta Schreber Consulting. Det är ett bra första steg på en garanterat spännande utvecklingsresa.


Schreber Consulting

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0706-16 91 21


Email:
ulrika@schreber.se

Hemsida:
www.schreber.se

Adress:
Schreber Consulting
Barnhusgatan 16
11123 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN